Overskrift:

Fritidsvejledning

Beskrivelse:

Fritidsvejledningen er en by-dækkende indsats på folkeskolerne i Odense Kommune.

Vi gennemfører fritidsundersøgelser fra 4. til 9. årgang med henblik på at skabe overblik over elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter.

Ud fra disse undersøgelser vejleder vi elever, som ikke er aktive i deres fritid, om mulighederne for at få en aktiv og meningsfuld fritid. Derudover guider og følger vi børn og unge til relevante fritidsaktiviteter efter henvisning fra fagprofessionelle.

Læs mere

Ikke alle børn og unge har lige adgang til at indgå i frivillige fællesskaber, og erfaringer viser, at forudsætningerne for senere job-og uddannelsesmuligheder svækkes for den gruppe af børn og unge, som ingen tilknytning har til frivillige fællesskaber. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge som udgangspunkt får lige muligheder for at blive aktive medlemmer af meningsfulde fritids- og læringsfællesskaber, således at de udvikler deres potentialer.

Ungdomsskolens fritidsvejledningsteams i Odense Kommune

Fritidsvejledningsteamet tilbyder fritidsvejledning på folkeskolerne i Odense Kommune, og opgaven varetages af ungdomsskolen i Odense. Fritidsvejledningsteamets hovedopgave er at vejlede og understøtte alle børn og unge i Odense Kommune til en aktiv fritid i meningsfulde fællesskaber i lokalområdet. Teamet er bredt sammensat af fritidsvejledere og klubmedarbejdere, som har indgående kendskab til lokalområdets børn og unge og det frivillige forenings- og fritidsliv. Derudover rummer teamet kompetencer, der gør det muligt at yde en helhedsorienteret indsats inden for områder som fx inklusion, forebyggelse, læring, relationsdannelse, integration og foreningsunderstøttelse.

 

Hvad gør vi?

 • Vi tilbyder fritidsvejledning på den enkelte skole, hvor man er til stede på lærerværelset, i klassen og er synlig i frikvartererne.

 • Repræsentanter fra teamet vil være til stede på skolen på fastaftalte tidpunkter mindst 2 gange om måneden, hvor de står til rådighed med målrettet fritidsvejledning for elever og fritidsinformation til lærere og forældre.

 • Vi gennemfører fritidsundersøgelser fra 4. til 9. årgang med henblik på at skabe overblik over elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter.

 • Vi vejleder elever, som ikke er aktive i deres fritid, om mulighederne for at få en aktiv og meningsfuld fritid.

 • Vi guider og følger børn og unge til relevante fritidsaktiviteter efter henvisning fra fagprofessionelle.

 • Vi tager kontakt og bygger bro til fritids- og foreningslivet, så der sikres et realistisk match mellem barnets fritidsønsker og aktivitetsmuligheder.

 

Hvem er målgruppen?

Børn og unge fra 6 - 18 år på folkeskolerne i Odense Kommune.


 

Hvad kan en fritidsvejleder fra teamet?

 • Fritidsvejlederen arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor vejledningen målrettes det enkelte barns fritidsønsker og ressourcer i samarbejde med forældrene.

 • Fritidsvejlederen koordinerer det lokale samarbejde mellem forældre, forening og skole gennem tillidsfulde relationer og ud fra det enkelte barns fritidsønsker.

 • Fritidsvejlederen kan tilpasse indsatsen efter det enkelte barns individuelle behov. Det kan spænde fra en enkelt individuel vejledning til en følgeordning gennem længere tid.

 • Fritidsvejlederen sikrer, at ønsker om fritidsaktiviteter er realistiske og gennemførlige og afstemt med barnet, familien og foreningen.

 • Fritidsvejlederen trækker på et stærkt foreningsnetværk.

 • Fritidsvejlederen har en særlig opgave, når det drejer sig om at spotte børn og unge i udsatte positioner og sikre iværksættelse af særlige forebyggende tiltag.

 

Hvad kræver det af skolen at udbyde fritidsvejledning?

Iværksættelsen af fritidsvejledning kræver få ressourcer og tilpasses den enkelte skoles lokale behov. De nærmere specifikationer omkring iværksættelsen af fritidsvejledning på din skole aftales med ungdomsskolen.

 

 Kontaktpersoner i Fritid og Læring Vest

 Kontaktpersoner i Fritid og Læring Nord

 Kontaktpersoner i Fritid og Læring Syd

FRITID OG LÆRING VEST

Afdelingsleder:

Connie Winther

Telefon: 29 46 43 72

E-mail: cwp@odense.dk


FRITID OG LÆRING NORD

Områdeleder:

Damir Balalic, områdeleder

Mobil: 40 27 30 32

Mail: dab@odense.dk


FRITID OG LÆRING SYD

Afdelingsleder:

Nina F. Øhlenschlæger 

Telefon: 29 63 10 26

E-mail: nf@odense.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.