Overskrift:

Fritidsvejledning

Beskrivelse:
Forside - Fritidsvejledning - Fritidsvejledning

Fritidsvejledningen er en by-dækkende indsats på folkeskolerne i Odense Kommune.

Vi gennemfører fritidsundersøgelser fra 4. til 9. årgang med henblik på at skabe overblik over elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter.

Ud fra disse undersøgelser vejleder vi elever, som ikke er aktive i deres fritid, om mulighederne for at få en aktiv og meningsfuld fritid. Derudover guider og følger vi børn og unge til relevante fritidsaktiviteter efter henvisning fra fagprofessionelle.

Læs mere

Ikke alle børn og unge har lige adgang til at indgå i frivillige fællesskaber, og erfaringer viser, at forudsætningerne for senere job-og uddannelsesmuligheder svækkes for den gruppe af børn ogunge, som ingen tilknytning har til positive fritidsfællesskaber. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge som udgangspunkt får lige muligheder for at blive aktive medlemmer af meningsfulde fritids- og læringsfællesskaber, således at de udvikler deres potentialer.


Fritidsvejledning i Odense Kommune

Fritidsvejledning foretages på alle kommunale folkeskoler i Odense Kommune af de lokale Fritids- og Forebyggelsesteams.


Fritids- og Forebyggelsesteamets hovedopgave er at vejlede og understøtte alle børn og unge i Odense Kommune til en aktiv fritid i meningsfulde fritidsfællesskaber i lokalområdet. Teamet arbejder systematisk med at understøtte børn og unges deltagelse i meningsfulde og lokalefritidsfællesskaber, der virker fremmende på børn og unges motivation for læring, trivsel, sundhed og sociale udvikling. 


Fritids- og Forebyggelsesteam er bredt sammensat af fritidsvejledere og ungdomscentermedarbejdere, som har indgående kendskab til lokalområdets børn og unge ogdet frivillige forenings- og fritidsliv. Derudover rummer teamet kompetencer, der gør det muligt at yde en helhedsorienteret indsats inden for områder som fx inklusion, forebyggelse, læring,relationsdannelse, integration og foreningsunderstøttelse.


Hvad er FF-teamets opgaver?

 • Vi tilbyder fritidsvejledning på den enkelte folkeskole, hvor vi er til stede på lærerværelset, i klassen og er synlig i frikvartererne.

 • Vi vil være til stede på skolen på fastaftalte tidspunkter 1 - 2 gang om ugen, hvor vi stårtil rådighed med målrettet fritidsvejledning for elever og fritidsinformation til lærere og forældre.

 • Vi gennemfører fritidsundersøgelser fra 4. til 9. årgang med henblik på at skabeoverblik over elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter og udvikling af nye fritidstilbud.

 • Vi vejleder elever, som ikke går til noget i deres fritid, om mulighederne for at få en aktiv og meningsfuld fritid.

 • Vi tager kontakt og bygger bro til fritids- og foreningslivet, så der sikres en realistiskmatch mellem fritidsønsker og aktivitets muligheder.

 • Vi har en særlig opgave, når det drejer sig om at spotte børn og unge i udsattepositioner og sikre iværksættelse af særlige forebyggende tiltag.

 • Vi guider og følger særligt sårbare børn og unge til fritidsaktiviteter, som led i indsatsen Fritidsvejledning Uden Grænser (FVUG). Børn og unge kan henvises til FVUG af lærere, pædagoger, sundhedspersonale, socialrådgivere, og andre relevantefagpersoner.


Fritidsvejledning Uden Grænser

Fritidsvejledning uden grænser motiverer, inkluderer og fastholder særligt udsatte børn og unge mellem 6 og 18 år i et aktivt fritidsliv. Indsatsen er funderet på en helhedstænkning,der afsøger og afdækker, hvad der skal til for at barnet vil kunne få fodfæste i et meningsfuldt fritidsfællesskab. Med den brede pallette af fritidstilbud tager fritidsvejledere altid afsæt i detenkelte barns behov og ønsker, samt familiens egne ressourcer, som sættes i spil for ud fra en hjælp-til-selvhjælp tankegang.


Skolelærere, pædagoger, sundhedsplejerske og andre fagprofessionelle kan henvise børn og unge, der har brug for hjælp til en fritidsaktivitet.


Hvem er målgruppen?

Primære målgruppe er børn og unge fra 10 - 16 år på folkeskolerne i Odense Kommune.I særlige tilfælde kan målgruppen udvides helt ned til 6 år og op til 18 år.


Hvad kan en fritidsvejleder fra Fritids- og Forebyggelsesteamet?

 • Fritidsvejlederen arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor vejledningen målrettes det enkelte barns fritidsønsker og ressourcer i samarbejde med forældrene.

 • Fritidsvejlederen koordinerer det lokale samarbejde mellem forældre, forening og skole gennem tillidsfulde relationer og ud fra det enkelte barns fritidsønsker.

 • Fritidsvejlederen kan tilpasse indsatsen efter det enkelte barns individuelle behov.Det kan spænde fra en enkelt individuel vejledning til en følgeordning gennemlængere tid.

 • Fritidsvejlederen sikrer, at ønsker om fritidsaktiviteter er realistiske og gennemførlige og afstemt med barnet, familien og foreningen.

 • Fritidsvejlederen trækker på et stærkt foreningsnetværk.

 • Fritidsvejlederen har en særlig opgave, når det drejer sig om at spotte børn og unge i udsatte positioner og sikre iværksættelse af særlige forebyggende tiltag gennem Fritidsvejledning Uden Grænser.


Partnerskabsaftale med Red Barnet

UngOdense har indgået en stor partnerskabsaftale med Red Barnets projekt Plads til alle,som giver mulighed for, at børn og unge kan få en frivillig følgeven, som kan ledsage dem til fritidsaktiviteter.

 

 Kontaktpersoner i Fritid og Læring Vest

 Kontaktpersoner i Fritid og Læring Nord

 Kontaktpersoner i Fritid og Læring Syd

FRITID OG LÆRING VEST

Afdelingsleder:

Connie Winther

Telefon: 29 46 43 72

E-mail: cwp@odense.dk


FRITID OG LÆRING NORD

Områdeleder:

Damir Balalic, områdeleder

Mobil: 40 27 30 32

Mail: dab@odense.dk


FRITID OG LÆRING SYD

Afdelingsleder:

Nina F. Øhlenschlæger 

Telefon: 29 63 10 26

E-mail: nf@odense.dk

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.