Overskrift:

Kompasset

Beskrivelse:

I KOMPASSET arbejdes der med lysten til at lære og med de specifikke ud-fordringer, der er i det konkrete tilfælde er enighed om at arbejde med.

Gennem en tidsbegrænset indsats sigter KOMPASSET på at højne den unges trivsel og dennes lyst til at komme i skole.

Læs mere

Overordnet fokus

I KOMPASSET arbejder vi med et stærkt fokus på individuelle udfordringer i forhold til uddannelsesparatheden hos den enkelte elev gennem en intensiv og differentieret indsats i forhold til elevens faglige, personlige og sociale behov.

 

Målgruppe

Elever fra 7.-9. årgang på partnerskabsskolerne med én eller flere af følgende karakteristika:

 

 • Begyndende social marginalisering og stigmatisering

 • Faglig og udviklingsmæssig stagnation

 • Problemer med større sociale sammenhænge

 • Høj fraværsprocent

 • Følelsesmæssige problemer

 • Svagt netværk

 • Mistrivsel

 

Samarbejde

I såvel indslusning, indsatsperioden og udslusningen samarbejdes der tæt med følgende parter:

 • Forældrene

 • Hjem- / partnerskabsskolen

 • PPR - herunder evt. visitationen

 • UUO


Indsatsmål

KOMPASSET er delt op i to deltilbud med følgende indsatsmål:


HOLD 1

At eleven efter opholdet dels vender tilbage til en folkeskole og får gennemført folkeskolens afgangsprøve og dels, at eleven igen får mod, motivation til læring, forundring og lyst til at perspektivere til eget og andres liv.


HOLD 2

Efter aftale med SPPR at afdække elevens faglige, personlige samt sociale kompetencer og udfordringer, så der på et mere kvalificeret grundlag i samarbejde med SPPR kan arbejdes videre med visitationsprocessen i relation til et relevant særligt læringstilbud eller til en støttet overgang til et efterfølgende skoleforløb.


Formalia

Elever i KOMPASSET forbliver indskrevet på hjemskolen under hele forløbet.

Et undervisningsforløb er forbundet med følgende mødeaktivitet:

 1. Først afholdes et professionelt formøde med lærere/pædagoger/ledelse fra hjemskolen og KOMPASSET samt evt. psykolog som deltagere. Der udarbejdes udkast til kontrakt, som bl.a. berammer forløbets længde (3-4 mdr.)

 2. Indskrivningsmøde gennemføres med elev, forældre og nøgleperso-ner fra hjemskolen og KOMPASSET som deltagere. Kontrakt indgås efter, at eleven og forældrene har haft mulighed for at bidrage med input. Startdato aftales.

 3. Statusmøde afholdes halvvejs i forløbet. Mødet aftales på indskriv-ningsmødet og gennemføres med de samme deltagere.

 4. Til sidst afholdes et udslusningsmøde/overleveringmøde, som ligeledes aftales på ind-skrivningsmødet - og med de samme deltagere.

   

Lidt om indholdet i KOMPASSET:

 • Undervisningen foregår i tidsrummet 9.00 – 14.00, mandag- fredag.

 • En struktureret og forudsigelig hverdag i et anerkendende og ressourceorienteret skolemiljø med fokus på trivsel.

 • Relevante pædagogiske tilgange, der imødekommer den enkelte elevs behov.

 • Der undervises i dansk, matematik og engelsk i forhold til niveau.

 • Der arbejdes i projekter og med emner hen over skoleåret.

 • Motion vil være en del af skolegangen.

 • Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og udfordringer, og der arbejdes efter en aftalt individuel handleplan.

 • Forældre inddrages i det omfang, det er muligt og giver mening, kommunikationen med forældrene prioriteres højt.

 • Der arbejdes i henhold til en helhedsorienteret tilgang, hvor alle relevante partnere involveres i planen og arbejdet med den unge.


 

Obligatoriske fag

Kontakt

Leder

Erik Ravn Nielsen

Mobil: 21 26 21 62

Mail: eran@odense.dk

Adresse

Danmarksgade 10D

5000 Odense C

Find vej


 

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.